Consumeren mag ook wel wat meer richting consuminderen gaan, voordat een product een product is geworden ondergaat het een heel proces. Bewust consumeren betekent de waarde van alle dingen inzien en er werkelijk van genieten met daarbij zoveel mogelijk respect voor alle details.

Milieu betekent leefomgeving in de breedste zin van het woord. Zuinig zijn op het milieu is zorgdragen voor een goede leefomgeving.

Ik tracht zoveel mogelijk te onderzoeken welke materialen behulpzaam kunnen zijn om het leven zo duurzaam mogelijk te maken. Hierdoor zijn er verschillende verkoop activiteiten ontstaan, waarbij ik een juist gevoel krijg om een kleine maar goede bijdrage aan de maatschappij te mogen leveren.    

   

 Menu