Klik hier voor een leuke en gevarieerde vakantiebaan. 

Er zijn op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken projecten opgezet die de gelegenheid kunnen bieden om een bijdrage te geven aan Zelfzuivering. Verschillende mensen en bedrijven dragen met hun eigen kwaliteiten bij om de gestelde doelen te verwezenlijken en de doelen meer en meer uit te kristalliseren. De overdracht vanuit de liefde voor yoga en ayurvedische kennis is ten alle tijden de basis. In ons centrum gebeuren verschillende vormen van werkzaamheden.


Onze werkzaamheden:

  • Het geven van yoga lessen, workshops, lezingen en yoga gerelateerde activiteiten
  • Multi-media overdachten (informatie verstrekking) via internet
  • Verkoop van ondersteunende producten via webshops

 

Dat alle diensten en producten, die wij leveren, een bijdrage mogen zijn om zelfzuivering te verwezenlijken. De diensten en producten zijn met grote zorgvuldigheid en concentratie samengesteld en uitgekozen.

Al onze websites op alfabet

De meer dan 100 websits dienen een bijdrage te leveren om onze doelen van de organisatie, zoveel mogelijk te kunnen realiseren.
Menu